150
بازدید
 

 

آموزش دادن هنر است و درست آموزش دادن تجلی این هنر

  021-22811088-22806083  09392811088 info@borhanpardazesh.ir   
علوم اول دبستان

درس علوم ،‌درسی است که به آسانی می تواند بین چهار عرصه ی یادگیری یعنی خود ، خلقت ،‌خلق و خالق متعال ارتباطی منسجم ،‌منطقی و معنادار به وجود آورد .کلاس علوم ،‌فضایی است شاد و پر جنب و جوش که مشاهده ،‌تجربه ،‌آزمایش ،‌گفت و گو ،‌تفکر ،‌اظهار نظر و همکاری گروهی در آ> جریان دارد . نباید آن را به محلّی برای ساکت نشستن و شنیدن تبدیل کرد .کتاب علوم ،‌منبعی است برای معرفی فعالیت های یادگیری و آنچه در عمل باید انجام شود . نباید آن را به منبعی برای تصویر خوانی تبدیل کرد .

معلّم علوم ،‌هم تصمیم گیرنده درباره ی فرآیند یادگیری (‌طرّاح آموزشی )‌است و هم راهنمای یادگیری دانش آموزان هر درس علوم ،‌درباره ی یک زمینه ی یادگیری شکل می گیرد و فرصتی را فراهم می کند که دانش آموزان شایستگی یادگرفتن را به دست آورند . این فرصت یادگیری را به پرسش و پاسخ خهای حافظه مدار تبدیل نکنید . هدف های اصلی درس باید توجه شود .

 

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دوره های آموزشی