155
بازدید
 

 

آموزش دادن هنر است و درست آموزش دادن تجلی این هنر

  021-22811088-22806083  09392811088 info@borhanpardazesh.ir   
قرآن اول دبستان

کتاب آموزش قرآن پایه ی اوّل ابتدایی دارای ٧ درس است که هر درس در 8 جلسه )طی 2 جلسه در هفته( آموزش داده می شود. این دروس از قسمت های زیر تشکیل شده اند.

١- تصویرخوانی: در جلسه ی اول هر درس تصویر یا تصاویری در ارتباط با موضوع درس آمده است. از دانش آموزان بخواهید با دقت به تصاویر نگاه کنند و پس از مشورت با دوستان هم گروه خود، نظرشان را درباره ی تصاویر بیان کنند. بدیهی است چنانچه دانش آموزان نتوانند ارتباط تصاویر را با موضوع درس بیان کنند .

٢- قرائت سوره: سوره های توحید، کوثر، فلق، عصر، حمد، ناس و نصر برای این بخش انتخاب و در قالب رسانه ی کتاب درسی، لوحه و نوار آموزشی آمده که هرکدام به گونه ای به کسب مهارت تدریجی خواندن قرآن کمک می کنند.

٣- شعر و سرود: در کتاب قرآن اوّل ابتدایی از اشعاری استفاده شده که درباره ی موضوع درس و یا درباره ی مفاهیم مربوط به سوره ها می باشد که علاوه بر جذابیت و تنوع در آموزش قرآن، به آشنایی اجمالی دانش آموزان با موضوعات درس و مفاهیم سوره های کتاب نیز کمک می کند. ضمناً می توان حفظ یا روخوانی سرودها را نیز به دانش آموزانی که به این کار ذوق و علاقه نشان می دهند، توصیه کرد.

٤ - پیام قرآنی: یکی از مناسب ترین راه های اُنس دانش آموزان با مفاهیم ارزنده ی تربیتی و اخلاقی قرآن کریم، پیام های قرآنی است. پیام های قرآنی درس علاوه بر این که یادگیری قرآن را معنادار می کند بهترین فرصت برای مشارکت دانش آموزان در فرآیند یاددهی یادگیری است.

٥- فعالیت ها: به منظور علاقه ی بیشتر دانش آموزان به قرآن و فراهم آوردن زمینه ی درک و فهم تدریجی نسبت به موضوع هر درس، فعالیت هایی مانند رنگ آمیزی، نقّاشی، داستان گویی درباره ی تصاویر ودرنظر گرفته شده است.

٦ - داستان ها: در کتاب دو نوع داستان آمده است. نوع اول را دانش آموزان تصویرخوانی کرده و موضوع یا داستان آن ها را به کمک یک دیگر و با راهنمایی آموزگار، به زبان کودکانه تعریف می کنند. نوع دوم، تصاویر مربوط به داستان های قرآنی است مانند کودکی حضرت موسی علیه السّلام. آموزگار این گونه داستان ها را با توجه به توضیحات کتابِ راهنمای معلم به صورت جذاب برای دانش آموزان تعریف می کند.

٧- روخوانی کلمات و عبارات قرآنی: آموزش روخوانی از هفته ی اول ماه دی آغاز می شود.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دوره های آموزشی