227
بازدید
 

 

آموزش دادن هنر است و درست آموزش دادن تجلی این هنر

  021-22811088-22806083  09392811088 info@borhanpardazesh.ir   
تفکر و پژوهش ششم دبستان

تفکر و پژوهش ششم دبستان

 

دانش آموزان عزیز ،

چند دقیقه ذهن خود را برای یک پرواز خیالی آزاد بگذارید . حال به درس تفکر و پژوهش و روش آن فکر کنید ! فکر می کنید موضوع و روش درس تفکر و پژوهش چگونه است ؟ کتاب تفکر و پژوهش چگونه کتابی است ؟ چه تصویری پیش خود مجسم می کنید ؟ آیا کلاس هایی را مجسم می کنید که دانش آموزان د رحال گوش دادن به یک سخنرانی درباره تفکر و پژوهش و فایده آن هستید ؟ یا کلاسی که دانش آموزان دائم در حال انجام دادن تکلیف هستند ؟ چنین تصوراتی درباره ی درس " تفکر و پژوهش " بسیار دور از واقعیت است . در درس تفکر و پژوهش شما می آموزید به کنجکاوی های خود توجه کنید . پرسش و کاوش کنید . لذا در این ساعت پرسش ها و روش هایتان برای یافتن پاسخ پرسش مهم است . درس تفکر و پژوهش از فعالیت هایی تشکیل شده است که به شما فرصت می دهد پرسشگری و کاوشگری کنید و روش های بادگیری خود را بررسی کنید و بهبود ببخشید . در این درس شما با فعالیت هایی مانند بازی ، گوش دادن به داستان ، تماشای فیلم و خواندن متن و ... فرصت کند و کاو د رنظرات خود و دیگران را خواهید داشت . داشتن کتاب فرصتی است برای ثبت خاطرات شما از شنیدن داستان ها ، تماشای فیلم ها ، گفت و گو با دوستان و آموزگار و اعضای خانواده ، بحث و جدل بر سر عقیده و تمام آنچه خاطرات دوران دبستان ما و شما را می سازد . در این کتاب فعالیت هایی برای داخل و گاه خارج از کلاس پیش بینی شده است تا شما یادگیری های خود را در طول سال تحصیلی ثبت کنید . د رپایان هر فصل نیز صفحاتی با عنوان خود ارزیابی قرار داده شده است تا یادگیری ها و نظر خود را درباه ی جلسات گذشته ثبت و خود را ارزیابی کنید . در تکمیل این صفحات کوشا باشید . زیرا کتاب علاوه بر دفتر ثبت تجربه ها ، پوشه ی کار شما در طول سال تحصیلی نیز هست که آموزگارتان با بررسی آن در پایان هر فصل و نیز در پایان سال ، میزان پیشرفت شما را تعیین خواهد کرد .

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دوره های آموزشی