170
بازدید
 

 

آموزش دادن هنر است و درست آموزش دادن تجلی این هنر

  021-22811088-22806083  09392811088 info@borhanpardazesh.ir   
ریاضی ششم دبستان

ریاضی ششم دبستان

 

کتاب ریاضی پایه ششم د رجهت اهداف برنامه ی درسی ملی و در ادامه تغییر کتاب های درسی و دوره ی ابتدایی تالیف شده است . زمانی تاکید کتاب های درسی ریاضی بیشتر بر توانایی انجام دادان محاسبات بود . در رویکرد جدید ، ضمن توجه به این هدف ، تاکید اصلی بر پرورش قوه ی تفکر و تعقل و رشد توانایی حل مسئله است . رسیدن به چنین هدفی ، مشکلات و دشواری های فراوانی دارد و به سرعت امکان پذیر نیست ولی مد نظر قرار دادن آن می تواند جهت اصلی حرکت جامعه ی آموزشی ریاضی را تعیین کند . در این میان ، اصلی ترین و موثرترین وظیفه بر عهده ی معلم قرار دارد . قدرت انعطاف و هماهنگی و همراهی معلمان با برنامه های جدید ستودنی است . بر این اساس ، مولفان کتاب حاضر سعی کرده اند برای انجام وظیفه خویش در مورد آموزش معلمان ، ضمن اطلاع رسانی مناسب و بهنگام درباره تالیف ، کتاب راهنمای معلم و نیز فیلم های آموزشی مربوط را به موقع در اختیار همکاران عزیز قرار دهند .

ساختار کتاب حاضر از سه بخش " فعالیت " ، " کار در کلاس " و " تمرین " تشکیل شده است . آنچه در هر " فعالیت " به طور عمده مد نظر بوده ، آشنایی دانش آموزان با مفهوم درس و سهیم بودن آنان در ساختن دانش مورد نظر است . فعالیت ها شامل مراحلی مانند درک کردن ، کشف کردن ، حل مسئله ، استدلال کردن ، بررسی کردن ، حدس و آزمایش ، توضیح راه حل ، مرتب کردن ، قضاوت در مورد یک راه حل ومقایسه ی راه حل های مختلف است . هدایت فعالیت ها به عهده معلم است و هرجا که لازم باشد . معلم راهنمایی لازم را ارائه خواهد کرد در بسیاری از موارد انجام دادن فعالیت سده و آسان نیست وصد البته ، اجرای مناسب آن ارزش زیادی دارد . فعالیت ها در حد متوسط طراحی شده اند . بنابر این معلم می تواند با توجه به زمان و توانایی دانش آموزان خود ، یک فعالیت را غنی تر کند یا با ارائه ی توضیحات بیشتر و ایجاد تغییراتی ، آن را ساده تر نماید .

هنگام انجام دادن فعالیت ، هدایت گفت و گوی کلاسی یا گفتمان ریاضی ، که در آن دانش آموزان به ارائه دیدگاه ها و دفاع از ایده های خود و نیز قضاوت و ارزیابی افکار و روش های ریاضی دیگر دانش آموزان می پردازند ، به عهده معلم است . به طور خلاصه ، فراهم کردن موقعیت های یادگیری و فرصت دادن به دانش آموز برای اینکه خود به کشف مفهوم بپردازد ، می تواند یکی از دل مشغولی های معلمان باشد . کار در کلاس با هدف تثبیت و تعمیق و در مواردی تعمیم یادگیری طراحی شده و انتضار این است که دانش آموزان بیشترین سهم را در انجام آن داشته باشند . حل " تمرین " ها به عهده دانش آموزان است ، اما ضرورت دارد که معلم زمینه را برای طرح پاسخ ها و بررسی آنها در کلاس فراهم سازد . بخشی از تمرین ها فضای کافی برای نوشتن جواب ندارند ، که می تواند در دفتر دانش آموز انجام شود .

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دوره های آموزشی