512
بازدید
 

 

آموزش دادن هنر است و درست آموزش دادن تجلی این هنر

  021-22811088-22806083  09392811088 info@borhanpardazesh.ir   
علوم ششم دبستان

علوم ششم دبستان

 

علوم تجربی یکی از یازده حوزه یادگیری در بارنامه درسی ملی است . بر اساس جهت گیری های این برنامه ، علوم تجربی کوشش انسان برای درک واقعیت های خلقت و کشف فعل خداوند تعریف شده است . به همین دلیل شناخت و استفاده مسئولانه از طبیعت به مثابه بخشی از آفرینش الهی با هدایت تکریم آبادانی و آموختن از آن برای

ایفای نقش سازنده در اتقای سطح زندگی فردی ، خانوادگی ، ملی ، و جهانی از ضرورت های علوم تجربی است به همین دلیل باید همه جانبه نگری ، رویداد تلفیقی ، تفکر ، آگاهی ، توانایی ، ایجاد ارتباط بین آموزه های علمی و زندگی واقعی و به عبارتی کسب علم مفید ، سودمند و هدفدار که بتواند انسان هایی مسئولیت پذیر ، متفکر و خلاق پرورش دهد در سازماندهی محتوا و آموزش مورد توجه قرار گیرد تا بتواند انسان هایی مسئولیت پذیر ، متفکر و خلاق پرورش دهد .

در علوم ، درسی است که به آسانی می تواند بین چهار عرصه یعنی خود ، خلق ، خلقت ، خالق متعال ، ارتباط منسجم ، منطقی و معنا دار به وجود آورد .

کلاس علوم ، فضایی است شاد و پر جنب و جوش که مشاهده ، تجربه ، آزمایش ، گفت و گو ، تفکر ، اظهار نظر و همکاری گروهی در آن جریان دارد . نباید آن نرا به محل ساکت نشستن و شنیدن تبدیل کرد .

کتاب علوم ، منبعی است برای معرفی فعالیت های یادگیری و آنچه در عمل باید انجام شود . نباید آن را به محل تصویر خوانی تبدیل کرد .

معلم علوم ، هم تصمیم گیرنده درباره ی فرآیند یادگیری ( طراح و آموزش ) است و هم راهنمای یادگیری دانش آموزان.

هر درس علوم درباره ی یک زمینه ی یادگیری شکل می گیرد و فرصتی را فراهم می کند که دانش آموزان " شایستگی یاد گرفتن " را به دست آورند . این فرصت های یادگیری را به پرسش های حافظه مدار تبدیل نسازد .

به هدف اصلی درس توجه کنید . کاری کنید که دانش آموزان در موقعیت یادگیری مناسب قرار بگیرند و به توانمندی ها و شایستگی هایی دست یابند که در کتاب راهنمایی معلم ذکر شده است .

در تدریس علوم ، به همراه کتاب درسی تا حد امکان از موارد آموزشی دیگر مانند فیلم ، نرم افزار آموزشی و کتاب کار بهره بگیرید .

اگر نمایش فیلم های علوم را در کلاس امکان پذیر نیست ، در فضای دیگری از مدرسی این امکان را به وجود آورید که بچه هابتوانند فیلم هر درس را ببینند و به عنوان منبع یادگیری درباره آن با هم گفت گو کنند و از آن بیاموزند .

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دوره های آموزشی