166
بازدید
 

 

آموزش دادن هنر است و درست آموزش دادن تجلی این هنر

  021-22811088-22806083  09392811088 info@borhanpardazesh.ir   
علوم پایه نهم دوره اول متوسطه

علوم پایه نهم دوره اول متوسطه

علوم تجربی یکی از یازده حوزه یادگیری در برنامه درسی ملی است . بر اساس جهت گیری های این برنامه ، علوم تجربی کوشش انسان برای درک واقعیت های خلقت و کشف فعل خداوند تعریف شده است . به همین دلیل شناخت و استفاده مسئولانه از طبیعت به مثابه بخشی از آفرینش الهی با هدایت تکریم آبادانی و آموختن از آن برای ایفای نقش سازنده در ارتقای سطح زندگی فردی ، خانوادگی ، ملی ، و جهانی از ضرورت های علوم تجربی است به همین دلیل باید همه جانبه نگری ، رویداد تلفیقی ، تفکر ، آگاهی ، توانایی ، ایجاد ارتباط بین آموزه های علمی و زندگی واقعی و به عبارتی کسب علم مفید ، سودمند و هدفدار که بتواند انسان هایی مسئولیت پذیر ، متفکر و خلاق پرورش دهد در سازماندهی محتوا و اموزش مورد توجه قرار گیرد .

درس علوم به آسانی می تواند بین چهار عرصه خود ، خلق ، خلقت و خالق متعال ارتباطی منسجم ، منطقی و معنا دار به وجود آورد .

هر فصل علوم درباره یک زمینه یادگیری از زندگی واقعی دانش آموزان باید شکل گیرد و فرصتی را برای تلفیق علوم با زندگی روزمره فراهم کند . این فرصت را به پرسش و پاسخ خای حافظه مدار تبدیل نکنید .

محیط یادگیری علوم را متنوع کنید ، گاهی کلاس را به بیرون ببرید و گاهی بیرون را به کلاس بیاورید .

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دوره های آموزشی