4959
بازدید
 

 

آموزش دادن هنر است و درست آموزش دادن تجلی این هنر

  021-22811088-22806083  09392811088 info@borhanpardazesh.ir   
فارسی پایه نهم دوره اول متوسطه

فارسی پایه نهم دوره اول متوسطه

کتاب فارسی نهم بر بنیاد رویکرد عام " برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران " یعنی شکوفایی فطرت الهی ، استوار است و با توجه به عناصر پنجگانه ( علم ، تفکر ، ایمان ، اخلاق و عمل ) و جلوه های آن د رچهار پهنه ( خود ، خلق ، خلقت ، خالق ) بر پایه اهداف " برنامه درسی فارسی " سازماندهی و تالیف شده است .

رویکرد خاص برنامه فارسی آموزی ، رویکردی مهارتی است . یعنی بر آموزش و تقویت مهارت های زبانی و فرازبانی تاکید دارد و ادامه منطقی کتاب های فارسی دوره ابتدایی و پایه های هفتم و هشتم است .

رویکرد آموزشی کتاب ، رویکرد فعالیت بنیاد و مشارکتی است . بنابراین طراحی و به کار گیری شیوه های آموزشی متنوع و روش های همیاری و گفت و گو توصیه می شود . حضور فعال دانش آموزان در فرایند یاددهی ، یادگیری کلاس را سرزنده ، با نشاط و آموزش را پویا تر می سازد و به یاد گیری ژرفای بیشتری می بخشد .

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دوره های آموزشی