76
بازدید
 

 

آموزش دادن هنر است و درست آموزش دادن تجلی این هنر

  021-22811088-22806083  09392811088 info@borhanpardazesh.ir   
کار و فن آوری پایه نهم دوره اول متوسطه

کار و فن آوری پایه نهم دوره اول متوسطه

حوزه تربیت ویادگیری کار و فناوری یکی از یازده حوزه تربیت و یادگیری در برنامه در درسی ملی جمهوری اسلامی ایران است که در طول 12 سال از پایه اول ابتدایی تا پایان دوره آموزش متوسطه به صورت تلفیقی با درس مستقل آموزش داده می شود . بر اساس برنامه درسی ملی ایران حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری با هدف کسب شایستگی کارهای موزد نیاز زندگی و دنیای کارطراحی و تدوین شده است . مانند سال های قبل ضرورت دارد در فرایند اجرای پروژه به شایستگی های غیر فنی و غنی دنیای کار مانند کاربرد ابزار ها نقشه خوانی ، شناخت مواد ، اخلاق حرفه ای ، مدیریت منابع ، مدیریت کار و کیفیت ، کار آفرینی ، آموزش دیگران و موارد مشابه آن توجه شود و آن ها را به عنوان یک پایه اساسی در فرایند آموزشی به کار گیرد .

درپایه ششم و هفتم و هشتم دانش آموزان مهارت لازم را تا حدودی کسب کرده اند . د رپایه نهم مهارت های موخته شده تقویت و تکمیل می شوند . دانش آموزان با فراگیری این درس می توانند برخی از کارهای روز مره را به درستی انجام دهند . همچنین با شناخت مشاغل مرتبط و توانمندی های مورد نیاز برای آن مشاغل و مقایسه آن توانمندی خود می توانند برای آینده شغلی و تحصیلی تصمیم آگاهانه بکیرند .

در این پایه دانش آموزان باید خود را بهتر بشناسند تا برای آینده زندگی خود و انتخاب رشته تحصیلی تصمیم بگیرند .

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دوره های آموزشی