149
بازدید
 

 

آموزش دادن هنر است و درست آموزش دادن تجلی این هنر

  021-22811088-22806083  09392811088 info@borhanpardazesh.ir   
کار و فن آوری پایه هشتم دوره اول متوسطه

کار و فن آوری پایه هشتم دوره اول متوسطه

 

می توان گفت از دغدغه های همیشگی در مقاطع مختلف تحصیل ، عدم توجه به مهارت های شهروندی ، شایستگی ها و صلاحیت های حرفه ای و شغلی و هدایت مربیان و دانش آموزان به سوی شغل مطلوب است .

سند برنامه درس ملی مصوب سال 1391 ، در حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری به شایستگی ها و مهارت ها د رچهار قلمرو و شایستگی غیر فنی و فنی دنیای کار ، شایستگی های فن آوری اطلاعات و ارتباطات و شایستگی یادگیری مادام العمر فنی و حرفه ای توجه ویژه ای نموده است . حاصل این توجه ، تدوین برنامه و کتاب درسی کار و فناورسی در دوره ابتدایی و متوسطه است که کتاب حاضر برای پایه هشتم ( پایه دوم دوره اول متوسطه ) تالیف و تدوین شده و در اختیار شما قرار دارد . این کتاب نیز مانند کتاب های درسی پایه ششم و هفتم ، پروژه محور ، طراحی و در آن شایستگی های فنی و غیر فنی مورد نیاز بازار کار جامعه دیده شده است . در صورتی که اهداف پیش بینی شده در کتاب های درسی مورد اشاره تحقق یابد .

مانند سال های قبل ضرورت دارد در فرایند اجرای پروژه به شایستگی های غیر فنی و فنی دنیای کار مانند کاربرد ابزارها ، نقشه خوانی ، شناخت مواد ، اخلاق حرفه ای ، مدیریت منابع ، مدیریت کار ، و کیفیت ، کار آفرینی ، آموزش دیگران و موارد مشابه آن توجه شود و آن ها را به عنوان یک پایه اساسی در فرایند آموزشی به کار گیرد .

درپایه ششم و هفتم دانش آموزان با مواردی مانند کار با رایانه ، کار با چوب و دوخت پوشاک و موارد دمشابه آن آشنا شده اند و مهارت های لازم را تا حدودی کسب کرده اند . در پایه هشتم مهارت های آموخته شده تقویت و تکمیل می شوند و تعداد دیگری از شایستگی ها مانند کار با فلز ، الکترونیک و امور اداری و مالی آموزش داده می شود .

دانش آموزان با فراگیری این درس می توانند برخی از کارهای روزمره را درستی انجام دهند . همچنین با شناخت مشاغل مرتبط و توانمندی های مورد نیاز برای آن مشاغل و مقایسه آن با توانمندی خود می تواند برای آینده شغلی و تحصیلی تصمیم آگاهانه بگیرند .

از آنجا که هر پروژه وابسته به کارهای موجود در پودمان ها است . بنابراین اجرای موفقیت آمیز پروژه ها مشروط به اجرای گام به گام و با کیفیت مطلوب آن ها د رهر پودمان می باشد .

فرایند اجرای پروژه و تولید محصول نهایی از اهداف اصلی در این کتاب است . برای رسیدن به این هدف، برخی از مطالب با عنوان هایی مانند کار کلاسی یا کار غیر کلاسی و مانند آن مشخص شده است .

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دوره های آموزشی