561
بازدید
 

 

آموزش دادن هنر است و درست آموزش دادن تجلی این هنر

  021-22811088-22806083  09392811088 info@borhanpardazesh.ir   
زبان انگلیسی پایه هفتم دوره اول متوسطه

زبان انگلیسی پایه هفتم دوره اول متوسطه

 

برخی از ویژگی های این بسته آموزشی :

کتاب حاضر با رویکرد تولید بسته آموزشی تدوین گردید و شامل کتاب دانش آموز ، کتاب کار ، کتاب معلم ، لوح فشرده و فلش کارت معلم و ... است . هر یک از اجرای این بسته تعریف و کارکرد خاص خود را دارد و نمی توان از هیچ یک از آنها در فرایند آموزش صرف نظر کرد . لذا فراهم آوردن ملزومات استفاده از اجرای بسته آموزشی بسیار حایز اهمیت است . همچنین بسته حاضر به گونه ای طراحی شده که قابلیت آموزش در زمان تخصیص یافته به این درس را داشته باشد .

برای نخستین بار در این کتاب به اموزش هم زمان چهار مهارت ارتباطی ( گوش دادن ، صحبت کردن ، خواندن ، نوشتن ) توجه شده و هسچ یک از این مهارت های چهارگانه به نفع دیگری کنار گذاشته نشده است . البته بدیهی است برخی از مهارت ها در کتاب هاب مقطع اول بیشتر در محور توجه قرار گیرند ، اما لازم است به این نکته توجه داشته باشیم که مجموعه کتاب های English for schools یک مجموعه به هم پیوسته شش جلدی است که قضاوت و بررسی نهایی در مورد آن می بایست به صورت مجموعی و کل نگرانه انجام گیرد .

یکی از ویژگی های کتاب حاضر شیوه آموزش الفبا و سواد آموزی است که با شیوه سنتی و مرسوم در کتاب های پیشین تفاوت بنیادی دارد. در آموزش الفبا سعی بر این بود که با شیوه ای تلفیقی از نقاط قوت و نیز دستاوردهای رویکرد نوین آموزش الفبا استفاده گردد .

شایان ذکر است هیچ کدامم از این رویکرد ها با وضعیت دانش آموزان کشور ما از سن بالای دوازده سال آغاز به یادگیری زبان خارجی می کنند تناسب نداشت ، لذا تلاش بر این بود تا به شیوه ای بومی سازی از نقاط مثبت رویکرد های مذکور بهره برده شود .

توصیه های ضروری

اکیدا توصیه می شود دبیران گرامی برای آموزش بهینه این کتاب ، ضمن شرکت در دوره های ضمن خدمت تخصصی بسته های آموزشی جدید ، کتاب راهنمای معلم را به دقت مطالعه نموده ، به شیوه ها ومراحل توصیه شده در کتاب توجه کافی را مبذول دارند .

بسته آموزشی حاضر به جنبه های مختلف فرایند آموزشی توجه کافی نموده و زمینه لازم را برای تحقق اهداف مورد نظر فراهم کرده است . لذا استفاده از هیچ گونه کتب کمک آموزشی در کنار این مجموعه ضرورت ندارد .

امید است نتیجه این تلاش جمعه زمینه ساز رشد علمی آینده سازان میهن اسلامی مان شود .

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دوره های آموزشی