4960
بازدید
 

 

آموزش دادن هنر است و درست آموزش دادن تجلی این هنر

  021-22811088-22806083  09392811088 info@borhanpardazesh.ir   
علوم پایه هفتم دوره اول متوسطه

علوم پایه هفتم دوره اول متوسطه

 

علوم تجربی یکی از یازده حوزه یادگیری در بارنامه درسی ملی است . بر اساس جهت گیری های این برنامه ، علوم تجربی کوشش انسان برای درک واقعیت های خلقت و کشف فعل خداوند تعریف شده است . به همین دلیل شناخت و استفاده مسئولانه از طبیعت به مثابه بخشی از آفرینش الهی با هدایت تکریم آبادانی و آموختن از آن برای

ایفای نقش سازنده در اتقای سطح زندگی فردی ، خانوادگی ، ملی ، و جهانی از ضرورت های علوم تجربی است به همین دلیل باید همه جانبه نگری ، رویداد تلفیقی ، تفکر ، آگاهی ، توانایی ، ایجاد ارتباط بین آموزه های علمی و زندگی واقعی و به عبارتی کسب علم مفید ، سودمند و هدفدار که بتواند انسان هایی مسئولیت پذیر ، متفکر و خلاق پرورش دهد در سازماندهی محتوا و اموزش مورد توجه قرار گیرد .

 

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دوره های آموزشی