232
بازدید
 

 

آموزش دادن هنر است و درست آموزش دادن تجلی این هنر

  021-22811088-22806083  09392811088 info@borhanpardazesh.ir   
فارسی پایه هفتم دوره اول متوسطه

فارسی پایه هفتم دوره اول متوسطه

 

تالیف فارسی پایه هفتم دوره متوسطه بر پایه تازه ترین دستاورد های آموزشی در زیمنه آموزش زبان ، به فرجام برسد . امیدواریم آموزش مهارت های خوانداری و مهارت های نوشتاری به رشد و شکوفایی زبان و ادب فارسی ئ تربیت بایسته تر ، یاری رساند و به گشایش کرانه های امید و روشنایی فراروی نوجوانان و اینده سازان ایران عزیز بیانجامد .

این کتاب در دو بخش به آموزش و تقویت مهارت های زبانی و ادبی می پردازد و با کتاب های فارسی دوره ابتدایی ، پیوستگی دارد ، به همین روی لازم است همکاران ارجمند از ساختار و محتوای کتاب دوره پیش ، آگاهی داشته باشند .

در بخش مهارت های خواندنی می باید به ویژگی های گفتاری و آوایی زبان فارسی همچون لحن ، تکیه ، آهنگ و دیگر خرده مهارت ها به طور مناسب توجه کرد .

فعالیت های نوشتاری به گونه ای طراحی و سازماندهی شده اند تا آموزش و یادگیری آموخته ها و کاربرد صحیح آنها به درستی محقق شود .

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دوره های آموزشی