75
بازدید
 

 

آموزش دادن هنر است و درست آموزش دادن تجلی این هنر

  021-22811088-22806083  09392811088 info@borhanpardazesh.ir   
ریاضی پنجم دبستان

ریاضی پنجم دبستان

 

کتاب ریاضی پایه پنجم در جهت اهداف برنامه درسی ملی و در ادامه تغییر کتاب های درسی دوره ی ابتدایی تالیف شده است . زمانی تاکید کتاب های درسی ریاضی بیشتر بر توانایی انجام دادن محاسبات بود . در رویکرد جدید ، ضمن توجه به این هدف ، تاکید اصلی بر پرورش قوه ی تفکر وتعقل و رشد توانایی حل مسئله است . رسیدن به چنین هدفی ، مشکلات و دشواری های فراوانی دارد و به سرعت امکان پذیر نیست ، ولی مد نظر قرار دادن آن می تواند جهت اصلی حرکت جامعه آموزش ریاضی را تعیین کند . در این میان ، اصلی ترین وظیفه بر عهده ی معلم قرار دارد . قدرت انعطاف و هماهنگی و همراهی معلمان با برنامه های جدید ستودنی است . بر این اساس ، مولفان کتاب حاضر سعی کرده اند برای انجام وظیفه ی خویش در مورد آموزش معلمان ، ضمن اطلاع رسانی مناسب و بهنگام درباره تالیف ، کتاب راهنمای معلم و نیز فیلم های آموزشی مربوط را به موقع در اختیار این همکاران عزیز قرار دهند .

ساختار کتاب حاضر از سه بخش فعالیت ، کار در کلاس و تمرین تشکیل شده است . آنچه در هر فعالیت به طور عمده مد نظر بوده ، آشنایی دانش آموزان با مفهوم درس و سهیم بودن او در ساختن دانش مورد نظر است .

فعالیت ها شامل مراحلی مانند درک کردن ، کشف کردن ، حل مسئله ، استدلال کردن ، بررسی کردن ، حدس و آزمایش توضیح راه حل ريال مرتب کردن ، قضاوت د رمورد یک راه حل و مقایسه ی راه حل های مختلف است . هدایت فعالیت ها به عهده معلم است و هرجا که لازم باشد ، معلم راهنمایی لازم را ارئه خواهد کرد . در بسیاری موارد ، انجام دادن فعالیت سده و آسان نیست و صد البته اجرای مناسب آن ارزش زیادی دارد .

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دوره های آموزشی