172
بازدید
 

 

آموزش دادن هنر است و درست آموزش دادن تجلی این هنر

  021-22811088-22806083  09392811088 info@borhanpardazesh.ir   
فارسی پنجم دبستان

فارسی پنجم دبستان

 

کتاب فارسی پنجم ، حلقه ی میانی از زنجیره ی دوره ی دوم ابتدایی است . دوره ی اوَل ابتدایی ، سه سال نخست ( اوَل تا سوم ) و دوره ی دوم , سه سال دوم ( چهارم تا ششم ) ابتدایی را در بر می گیرد . بنابراین ، ساختار و محتوای فارسی پایه ی پنجم از سویی با پایه ی چهارم و پایه های پیش از آن ، پیوند دارد و از دیگر سو ، باید با پایه ی ششم و بالاتر پیوستگی و همخوانی داشته باشد . در سازماندهی ساختار و تدوین محتوا ، تلاش کرده ایم این هماهنگی و نظام پیوستاری را حفظ کنیم .

این کتاب از دو پهنه ی اصلی زبان آموزی ( مهارتهای خواندن و مهارتهای نوشتن ) به قلمرو مهارتهای شفاهی یا خوانداری زبان ، اختصاص دارد . یعنی در این کتاب ، پرورش خوب دیدن ، دقیق گوش دادن ، روان خواندن ، تقویت حافظه ی زبانی ، درک متن و خوب سخن گفتن ، از اهداف اصلی برنامه و تدوین محتوا به شمار می آید . البتَه درهم تنیدگی مهارتهای زبانی و پاره مهارتها در آموزش و رشد یادگیری کمک می کند تا بتوانیم از توانایی ها و پیشرفت دانش آموزان در هر بخش ، برای تقویت دیگر مهارت ها نیز بهره بگیریم .

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دوره های آموزشی