77
بازدید
 

 

آموزش دادن هنر است و درست آموزش دادن تجلی این هنر

  021-22811088-22806083  09392811088 info@borhanpardazesh.ir   
ریاضی چهارم دبستان

ریاضی چهارم دبستان

 

کتاب ریاضی پایه ی چهارم در راستای برنامه ی درسی ملی و ادامه ی تغییر کتاب درسی پایه های اول تا سوم تألیف شده است . یکی از اهداف مهم و اصلی این کتاب درگیر شدن دانش آموزان در فراینشالیت ها با باید حلَ مسئله است . فعَالیت های کتاب به طور عمده به این منظور طرَاحی شده اند . به طور معمول دانش آموزان در انجام این فعَالیت ها با دشواری و چالش مواجه خواهند شد و این موضوع نه تنها نگران کننده نیست بلکه هنگامی که با کمک و راهنمایی معلَم همراه باشد , نتیجه ای مناسب به دنبال دارد . مواجه کردن دانش آموزان با مسئله یک امر هدفمند و آگاهانه در این کتاب به شمار می رود . کمک به دانش آمزان نباید با در اختیار گذاشتن حلَ مسئله یکسان تلقی شود . کمک ها و راهنمایی ها باید به اندازه ای باشد که شوق کشف و لذَت حل کردن را از دانش آموز نگیرد . در طیَ این مسیر گفت و گوی دانش آموزان با معلَم و نیز با یکدیگر ، توضیح افکار و دفاع از ایده ها ، قضاوت در مورد افکار و ایده های ریاضی دیگر دانش آموزان ، بررسی و آزمایش حدس ها و نقد راه حل ها جزئی از فرایند یادگیری ریاضی است . در این راستا معلَم ریاضی به یقین نقش بی بدیل ایفا کند.معلَم در گفت و گوی ریاضی وار در کلاس درس که از آن به عنوان گفتمان ریاضی نیز یاد می شود ، با بسیاری از دیدگاه ها ، افکار ، ایده ها و مشکلات و بدفهمی های دانش آموزان درباره ی مفاهیم درسی آشنا می شود و امکان بر طرف کردن آن ها را در کلاس و احتمالاً با مشارکت دیگر دانش آموزان پیدا می کند . این مستلزم تمرکز و بازتاب بر فرایند حلَ مسئله و به ویژه پس از ارائه ی پاسخ از طرف دانش آموزان است .

امروزه بر یادگیری مفهومی به ظاهر تأکید زیادی می شود ، با این حال پژوهش ها بر رعایت تعادل و توانزن بین آموزش مفهومی و آموزش رویه ها و قواعد تکیه دارند . در این کتاب نیز سعی شده است این تناسب و هماهنگی رعایت شود.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دوره های آموزشی